SSh dan Linux işletim sistemi yönetimi komutları

Tahsin DİNÇER, Temmuz 26, 2013' de paylaştı

     Neredeyse her gün kullandığımız SSH da bazen kafamız stop ediyor ve komutları unutuyoruz. İşte o durumlar ve yeni öğrenenler için SSH komutlarını sizinle paylaşıyorum. 

Linux Server (Sunucu) kullananlar için SSH komutları. Aynı zamanda bu komutlar linux İşletim Sistemi Komutlarıdırlar.

 SSH komutlarıKopyalama -Taşıma - Silme İşlemleri

   

Komut

Görevi

cp

Dosyayı kopyalar.

mv

Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir.

ls -l

Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

   

Dizin İşlemleri

 

Komut

Görevi

mkdir

Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.

rmdir

Belirtilen dizini silmenizi sağlar.

rm

Dosya silmenizi sağlar.

rm -rf

Dizin silmenizi sağlar.

cd

Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.

cd ..

Bir üst dizine geçmenizi sağlar.

cd ~

En üst dizine çıkmanızı sağlar.

pwd

Bulunduğunuz dizini görüntüler.

 

 

Disk İşlemleri

 

Komut

Görevi

df

Harddisk istatistiklerini gösterir.

quota

Disk kullanımınızı gösterir.

rm

Dosya silmenizi sağlar.

rm -rf

Dizin silmenizi sağlar.

cd

Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.

cd ..

Bir üst dizine geçmenizi sağlar.

cd ~

En üst dizine çıkmanızı sağlar.

pwd

Bulunduğunuz dizini görüntüler.

 

Listeleme İşlemleri

   

Komut

Görevi

ls

Dizinde bulunan herşeyi listeler

ls -a

Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.

ls -l

Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

whereis

Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.

find

Dosya Bulma İşlemi DOS daki dir / s gibi

Tüm alt-dizinlerdeki "mfyz" ile başlayan dosyalar için : find . -name "mfyz*" -print

   

find

Bul ve kopyala

find

Bul ve sil

ls -l | wc -l

Dizindeki dosyaları sayar

 

 

 

Sıkıştırılmış Dosya İşlemleri

Komut

Görevi

tar -zxpf

Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.

tar -xpf

Uzantısı .tar olan dosyaları açar.

gunzip

Uzantısı .gz olan dosları açar.

unzip

 Zip dosyalarını acmaya yarar

zip

Zip dosyası yapmayı sağlar

 

 

Uygulamalar

 
   

Komut

Görevi

pico

Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.

ftp

Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.

lynx

Belirtilen siteyi görüntüler.

BitchX

IRC programını çalıştırır.

mail

Postalarınızı kontrol eder.

whatis

Belirtilen komutun açıklamasını verir.

man

Komut hakkında yardım görüntüler

passwd

Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.

vhosts yada vhost

Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)

useradd

Linux sistemine tek bir kullanıcı ekler

userdel

Sistemde mevcut kullanıcıları sistemden uzaklaştırır siler

usermod

Sistemde mevcut olan bir kullanıcının özelliklerini değiştirir

wget url

Download eder.

top

Cpu ram vs.. istatistiklerini gösterir

history

Geçmişte hangi komutların kullandıgını gösterir

 

 

Server İşlemleri

 
   

Komut

Görevi

uname

 İşletim sisteminin çekirdek versiyonunu gösterir.

whoami

 Kendi bilgilerinizi gösterir.

who

 Sunucuya bağlı olanları gösterir.

last

Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.

ps -x

Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.

ps -a

Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.

ps -ux

Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.

kill

Pid numarası verilen işlemi durdurur.

kill -9

Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.

killall

Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.

reboot

Sisteme restart atar

   

Sistem İşlemleri

 
   

Komut

Açıklama

shutdown

Sistemi kapatır

cat /proc/cpuinfo

İşlemci hakkında detaylı bilgi verir

lspci

PCI yuvalarındaki kartlar hakkında bilgi verir

lsusb

USB aygıtlar hakkında bilgi için

cat /proc/bus/input/devices

Giriş çıkış cihazları hakkında bilgi için

   

Linux Dizin Yapısı

   

/home

Kullanıcı dosyaları

/etc

Ayar dosyaları

/lib

Kütüphaneler

/usr

Kullanici sistem dosyalari

/tmp

Geçici Dizin

/bin

Sunucu Kullananlar için Linux ve SSH Komutları

 

Henüz yorum yapılmadı