Tahsin Dinçer

"Hayata Dair Ne Varsa"
Felsefi Bakış

“Kader, beyaz kâğıda sütle yazılmış yazı; Elindeyse beyazdan, gel de sıyır beyazı! ”