Tahsin Dinçer

FELSEFİ BAKIŞ

Hayata Dair Ne Varsa

" Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı ; ellindeyse beyazdan , gel de sıyır beyazı "